MİSYON ve VİZYON

Misyonumuz

Küçük ve orta ölçekli sanayi tesislerinin bir plan dahilinde belli bir bölgede toplanmasını sağlayarak, yatırımcılar için uygun sanayi altyapısını oluşturmak, kaliteli, güvenilir ve hızlı hizmet vermek, topluma, çevreye saygılı, etkin verimlilik ve sorumluluk bilinciyle çalışarak bölgemizdeki iş hacmini ve istihdamı arttırmak, ilçemizde süre gelen işsizliği en az seviyeye indirgemek, ülke ekonomisine katkıda bulunmaktır.


Vizyonumuz

Alt yapısını tamamlamış, üretim kalitesiyle, ihracatıyla ülke kalkınmasına ve toplumun refah düzeyinin artmasına önemli katkılar sağlamak, sunduğu ürün ve hizmetleri kalite ve kurumsal değerden ödün vermeden sürdürerek, müşteri memnuniyetini her zaman en üst seviyede tutarak gelişimini sürdürmektir.


Temel Değerlerimiz

Dürüstlük; Çalışanlarımız, yatırımcılarımız, tedarikçilerimiz ile uzun süreli, kalıcı ve iyi ilişkilerde bulunmak, Müşteri Odaklılık;  Mevcut işlerimizi koruyup yeni iş olanakları yaratarak müşteri memnuniyetini En üst düzeyde tutmak, Topluma Katkı;  Sosyal, kültürel, her türlü eğitsel etkinliklere katkıda bulunarak sosyal  sorumluluk kimliğini taşımak, çevreye saygılı ve örnek olmak, İsteklilik; Bölgemiz vizyonunu, misyonunu kurumsal kimliğini ve değerlerini anlayarak  özümsemek ve her türlü değişime en iyi şekilde ayak uydurmak, Kalite Politikamız; Müşteri odaklı çalışarak üretim liderliğimizi sürdürmek, ekip çalışmasını ve önleyici yaklaşım ile kaliteli ve zamanında ürün ve hizmetlersunmak. İşçi sağlığı, iş güvenliği ve sosyal sorumluluk bilinci ile çalışmaktır.