HABERLER

Yayın Tarihi

23.12.2020


Okunma

711 defa okundu


Paylaş


Diğer Haberler

SIFIR ATIK YÖNETİM SİSTEMİ


Geçmiş yıllardan günümüze nufüs, satın alma gücündeki artış ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde Ülkemiz genelinde atık miktarı artmaya devam etmekte ve bu artış, sıfır atık yönetimi anlayışı ile atıkların sürdürülebilir ve entegre yönetiminin gerekliliği ihtiyacını doğurmaktadır.

Atıkların, geri dönüşüm ve geri kazanım süreci içerisinde değerlendirilmeden bertarafı, hem maddesel, hem de enerji olarak ciddi kaynak kayıplarına neden olmaktadır. Teknik, ekonomik ve sosyal disiplinler ile çok yönlü ilişkiler içerisinde olan sürdürülebilir atık yönetimi; atık azaltım/önleme, tekrar kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanıma odaklanmayı, atık hiyerarşisi çerçevesinde sıfır atık yönetimini zorunlu kılmaktadır.

12 Temmuz 2019 tarih ve 30829 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği'ne göre Organize Sanayi Bölgelerinin 31/10/2020 tarihine kadar sıfır atık yönetim sistemlerini kurmaları ve belge almaları gerekliliği doğmuştur.

16/12/2020 tarihinde T.C.BURSA VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce Bölgemiz adına Sıfır Atık Belgesi verilmiştir.

Bu süreçte Bölge Müdürlüğümüze destek veren sanayicilerimize teşekkür ederiz.