HABERLER

Yayın Tarihi

12.09.2019


Okunma

973 defa okundu


Paylaş


Diğer Haberler

İLK YARDIM EĞİTİMLERİ BAŞARI İLE TAMAMLANDI


6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası'nın 11 inci maddesi c) bendi'nde; İşverenin acil durumlarla müdahale için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak, önleme, koruma, ilkyardım vb. konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişi görevlendirilmesi gerektiği" belirtilmektedir.

İşyerlerinde kaç kişinin ilk yardım eğitimi almış olması gerektiği, İlk Yardım Yönetmeliği'nde ayrıca belirtilmiştir. Buna göre;

Az tehlikeli işler kapsamında yeralan işyerleri için 20 kişi de bir,Tehlikeli işler kapsamında yeralan işyerleri için her 15 kişi de bir, çok tehlikeli işler kapsamında yer alan işyerleri için her 10 kişi de bir olarak yeralmaktadır.

Olabilecek kazalar sonucunda olay yerine sağlık ekipleri gelinceye kadar ilk yardımın yapılabilmesi, mevzuat gerekliliklerinin yerine getirilebilmesi ve eğitim alan kişi sayısının artırılması amacıyla OSB'de faaliyet gösteren firma personellerinin de katılımlarıyla Türk Kızılay Bursa Şubesi yetkililerince verilen ilk yardım eğitimleri başarı ile tamamlanmıştır.